Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Komornicki Tomasz

Komornicki Tomasz

dr hab. Tomasz Komornicki, profesor w IGiPZ PAN, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, zastępca dyrektora Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk,  profesor na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie; członek prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, kierownik i uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, w tym projektów ESPON, członek międzynarodowego zespołu przygotowującego Agendę Terytorialną Unii Europejskiej 2020. Zajmuje się geografią społeczno-ekonomiczną oraz planowaniem przestrzennym.