Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Dziemidok Bohdan

Dziemidok Bohdan

Bohdan Dziemidok, profesor filozofii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, specjalista w zakresie estetyki i aksjologii. Autor wielu publikacji naukowych, m.in. książek O komizmie (1967, 2011), Teoria przeżyć i wartości estetycznych w polskiej estetyce dwudziestolecia międzywojennego (1980), Sztuka, wartości, emocje (1992), Główne kontrowersje estetyki współczesnej (2002), Teoretyczne i praktyczne kłopoty z wartościami i wartościowanie (2013).