Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Degórski Marek

Degórski Marek

prof. dr hab. Marek Degórski – geograf fizyczny specjalizujący się w geografii gleb, szczególnie w badaniu współzależności między elementami środowiska geograficznego. W tym zakresie prowadził badania w wielu krajach europejskich, szczególnie w północnej i środkowej części kontynentu, oraz w USA. Autor ponad 300 prac naukowych opublikowanych w znaczących wydawnictwach krajowych i zagranicznych.