Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Andriejew Daniił

Andriejew Daniił

Daniił Andriejew (1906–1959), poeta i pisarz, mistyk i filozof religii, syn, znanego w okresie Srebrnego Wieku pisarza i dramaturga, Leonida Andriejewa. Żaden z jego utworów literackich nie został opublikowany za życia, pierwsze i nieliczne wiersze ukazały się w latach 60. i 70. XX wieku. Dopiero od czasów pieriestrojki jego twórczość, dzięki staraniom żony Ałły Aleksandrowny, stała się dostępna dla czytelników. Andriejew zarabiał na życie wykonywaniem ozdobnych druków i napisów (chudożnik-szriftowik) dla muzeów i galerii. Podczas II wojny światowej brał udział jako sanitariusz w obronie Leningradu. Na podstawie fałszywych oskarżeń o „antyradziecką agitację, utworzenie antyradzieckiej organizacji i planowanie zamachu na Stalina” został uwięziony w 1947 roku (wraz z żoną, bliskimi krewnymi oraz znajomymi) i po procesie trwającym 19 miesięcy został skazany na 25 lat ciężkiego więzienia. Po śmierci Stalina nowy naczelnik więzienia we Włodzimierzu, w tajemnicy przed przełożonymi, umożliwiał Andriejewowi pisanie – podstawowa część Róży Świata powstała w więzieniu. Dzieła napisane przed aresztowaniem zostały zniszczone przez organy bezpieczeństwa i tylko w części odtworzone przez twórcę z pamięci po zwolnieniu z więzienia w 1957 roku. Wycieńczony i pozbawiony środków do życia zmarł w 1959 roku. Spuścizna literacka Andriejewa obejmuje utwory poetyckie, poemat dramatyczny oraz traktat mistyczno-filozoficzny Róża Świata.

Fundacja im. Daniiła Andriejewa, której celem jest badanie i popularyzacja twórczości pisarza, prowadzi portal Rodon (http://rodon.org/).

Zamieszczamy link do noty biograficznej Daniiła Andriejewa (w języku rosyjskim) sporządzonej przez jego żonę Ałłę Andriejewą (http://rodon.org/aaa/jdarej.htm).