Wydawnictwo Akademickie SEDNO » SEDNO na ministerialnej liście wydawnictw punktowanych!

SEDNO na ministerialnej liście wydawnictw punktowanych!

SEDNO znajduje się w Wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (pozycja 556 na liście) – komunikat z 17 grudnia 2019 r. został opublikowany trzy później przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – o czym informujemy z przyjemnością Autorów i wszystkie osoby zainteresowane kontynuacją współpracy z nami lub jej nawiązaniem. Serdecznie zapraszamy! https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych